Oulu Seriecenter

Oulu Seriecenter öppnade i January 2014 på Kulturcentret Valve i Oulu. Det är ett mångsidigt seriercenter i norra Finland. Oulu Seriecenter grundades för att öka medvetenheten om serier och relaterade konstformer, samt att främja serier och serietecknare. Oulu Seriecenter arrangerar seriekurser i samarbete med nationella serienätverk. Centret har ett bra nätverk av finländska serielärare och anordnar kurser och Pop Up-händelser på olika platser i norra Finland och utomlands.

Centret driver årliga evenemang såsom Oulu Seriefestival, Arctic Comics-seminariet, och många fler. Oulu Seriecenters Gallerie ligger på Kulturcentret Valve, med cirka 25 000 besökare varje år. Det finns också en bokhandel (Turun sarjakuvakauppa) och ett växande seriearkiv och -bibliotek. Oulu Seriecenter sysselsätter för närvarande tre anställda, seriekurslärare och praktikanter. Organisationens verksamhet finansieras av staden Oulu (25% av vår finansiering), finska staten (25%), internationell finansiering (25%), och genom självfinansiering (25%). Oulu Seriecenter hjälper och guider i alla frågor som rör serier, oavsett om det handlar om att göra, läsa, eller undervisning i serier. Oulu Seriecenter drivs av Oulu Seriefrämjande, grundat år 1980.