Frances Tuuloskorpi

Frances Tuuloskorpi har 40 års erfarenhet av arbetsplatskamp, dels från eget arbete i fabriker, storkök, tvätterier etc, dels som insamlare av berättelser till antologiserien Folkrörelse på arbetsplatsen. Hon kommer att tala om hur vi kan se på arbete ur ett kampperspektiv och frågar om det är svårare att berätta med ord och bild om kollektiv och strid än om det individuella eländet.

Personlig blogg

Bokserien