Om AltCom 2018

AltCom 2018 äger rum i Malmö, 23-26 augusti och är en internationell festival för alternativ- och undergroundserier. I år samkör vi med noisefestivalen TRAUMA (24-25 aug).

Det blir utställningar, marknad, föredrag/diskussioner, internationella gäster, gratis seriebok och två kvällar med musik att skada dina öron med. Årets tema är: ATT ÖVERLEVA EN DIKTATUR.

Sverige är ett land som brukar ses som en av de främsta demokratierna i världen, men vi har bara haft allmän rösträtt i ca 100 år och medbestämmandet är ingenting vi kan ta för givet. Det finns också delar av samhället som inte omfattas av demokratin och det är mycket i våra liv som vi inte har något direkt inflytande över eftersom vi bara röstar vart fjärde år. Företag är tex inte demokratiskt uppbyggda trots att arbetstiden tar upp en så stor del av våra liv. Är du papperslös eller hemlös är det lätt att se hur du inte omfattas av demokratin. Alla beslut tas dessutom av folk som kan tjäna mer på någon månad än många av oss får in på ett helt år.

Ibland söker sig folk hit för att hitta en fristad från diktaturer, men vi stänger dörren för dem mer och mer som om de bar på någon smitta. Som om du automatiskt skulle bli en våldtäktsman eller terrorist bara för att du passerat en landsgräns.

Detta är såklart skitsnack, spritt av politiker som har som mål att göra demokratin ännu mindre inkluderande och ännu mindre demokratisk. Det är viktigt att döma både politiker och människor efter deras handlingar och inte deras retorik. När de säger sig älska sitt land är det ofta kod för helt andra, mycket otrevligare saker.

Vad skulle hända om något av våra partier efter valet skulle få tillräckligt mycket makt för att avskaffa demokratin för hela eller delar av befolkningen? Hur skulle vi hantera det? Vad finns det för strategier för att överleva en diktatur?

Flera av gästerna på AltCom har viktiga erfarenheter att dela med sig av, som du kommer att kunna se under festivalen. För AltCom 2018 är inte bara en seriefestival utan också ett forum för att diskutera liknande frågor.

AltCom 2018 arrangeras av Tusen Serier i samarbete med CBKKoshk, Wormgod, Noise Against Fascism, PanoraPlan B etc, med stöd av Region Skåne, Malmö Kulturstöd & Kulturrådet.