CBK

Sedan 2001 har CBK (C’est Bon Kultur) verkat för ett mer varierat och spännande serieklimat i Sverige och internationellt. Vi ger ut den internationella seriekonstantologin CBA (C’est Bon Anthology), arrangerar utställningar och andra kulturevenemang, som tex AltCom.

Visionen är att förskjuta gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma inom seriemediet, att vidga perspektiven för vad seriemediet kan vara, både i förhållande till sig självt och till andra konstformer.

Från och med 2016 delar vi Hybriden, Malmös nya seriehäng/utställningslokal/workshopställe/serieaffär/minibibliotek/tecknarstudio med Tusen Serier på Mitt Möllan i Malmö.

www.cbkcomics.com