Fem historier om prostituerande

Amalia Alvarez presenterar sin bok Fem historier om prostituerande tillsammans med teatergruppen Bellas libres y locas som framför valda delar ut boken.

Sexarbete beskrivs oftast ur ett utifrånperspektiv. Denna bok bygger på intervjuer och innehåller historier om fem personer som definierar sig själva som prostituerade. De beskriver “los prostituyentes”, de som köper deras tjänster. De befinner sig i en del av det svenska samhället som inte syns för alla men som finns där under ytan.