Projecte Úter

Projecte Úter är en enorm samarbetsteckning som började som ett forskningsprojekt med berättelser om abort i Spanien och fungerar som ett rop på friheten att bestämma över våra kroppar.

Detta pågående kollektiva teckningsprojekt utförs av Carles G.O’D. och Tonina Matamalas. Det började i januari 2014 mitt i en stor debatt i Spanien om regeringens försök att reformera den lag som gör det möjligt för kvinnor att lagligt genomföra en säker abort. Allteftersom projektet började växa i djup och omfattningen utvecklades det till att innefatta de krafter, tankar och mekanismer som är verksamma när det gäller att disciplinera och styra över människors kroppar. Så i det långa loppet är avsikten med projektet att kartlägga komplexitet och fungera som ett vrål för friheten att bestämma över våra egna kroppar.

www.projecteuter.org
info@projecteuter.org

Tonina Matamalas