Hybriden

Hybriden är en lokal som Tusen Serier delar med CBK på Mitt Möllan (Bangatan 5). Det är ett utrymme för utställningar, bokförsäljning, studioplatser, seriereferensbibliotek osv.

www.hybriden.se