Initial Public Offering

Initial Public Offering vandrar mellan karga feedbackloopar och frätande noise walls. Helt enkelt som harsh noise bör vara.

soundcloud.com/initialpo/sets/decayed