Jimmy Bäckström

Jimmy Bäckström, 34 år. Förmodligen en av två aktiva serietecknare som är bosatta i Ronneby. Tecknar serier om vardagsliv och fabler. Frånsett serietecknandet är Jimmy en flitig besökare av Second Hand-butiker och ganska duktig Tetris-spelare.

Prickblad.se