Tusen Serier

Alltför länge har den svenska seriekulturen varit en väldigt svensk angelägenhet. De serier som getts ut i Sverige har, med några få undantag, varit gjorda av infödda svenskar och handlat om saker som i stort sett bara rör infödda svenskar. Tusen Serier är här för att ändra på det och har hittills gett ut 15 böcker med fler på väg. Tusen Serier jobbar med bokpublicering, workshops och utställningar för att visa att det finns tusen sätt att berätta en historia, tusen håll att komma ifrån.

Från och med 2016 delar vi Hybriden, Malmös nya seriehäng/utställningslokal/workshopställe/serieaffär/minibibliotek/tecknarstudio med CBK på Mitt Möllan i Malmö.

www.tusenserier.com 

1000logo