Video: 3ZB

Från spelningen med 3ZB på Mitt Möllan, i utställningsrummet för VOID (29 juli):