Vad AltCom handlar om…

Namnet AltCom är en förkortning för Alternative Comics. För oss innebär “alternativserier” att man gör och/eller ger ut serier som inte i första hand ska vara kommersiellt gångbara. Det är viktigare att göra någonting som känns meningsfullt och intressant än någonting som man blir rik på. Därför är det också de mindre förlagen och enskilda serieskaparna du kommer att hitta på festivalen.

Vi vill också ge besökarna chansen att hitta nya saker, uppleva det som tidigare var främmande eller okänt. För vi tror inte på myten om att man måste vara rädd för det man inte känner till. Vi tror inte på att allt måste vara tryggt och bekant för att vara tilltalande. Inte heller tror vi att konst (ett brett begrepp som självklart också innefattar serier) måste vara tilltalande eller tillrättalagt.

Därmed inte sagt att du inte kommer att hitta serieskapare som du stött på förut. Detta är det fjärde AltCom i dess nuvarande form och det finns en poäng med kontinuitet precis som det finns en poäng med nyskapande. Därför är årets gäster en blandning av återkommande och nya ansikten.

Allt för vi vill att AltCom ska vara en så meningsfull och intressant festival som möjligt.

altcom2016zombies

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.