Antologin har kommit!

Festivalantologin kom från tryckeriet igår!

anthology_arrived

Det är en bok på 100 sidor med serier som har med ARBETE att göra, av en samling internationella serieskapare, och den kommer att delas ut gratis före, under och efter festivalen. Några av de medverkande kommer dessutom att närvara på festivalen.

Läs mer om boken här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.